Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
13
ВТА 1445
1972, дата на запис: 1972
melodist / 2017-03-25 22:56:24 / Редакция № 6: 2022-06-06 22:12:47
Изображение
I страна
СБОГОМ, МАРИЯ (3.30)
Ем. Димитров, В. Андреев
СТАРИЯТ ЦИРК (4.00)
А. Заберски, 3. Петров
КАКТО ПРЕДИ (3.30)
Е. Димитров, В. Андреев
И ТЪРСЯ ПЪРВАТА ЛЮБОВ (3.15)
Ал. Йосифов, П. Матев
ТЪЖНА МАЙКА (3.40)
Жиро, В. Андреев
ГРОЗДЕ (3.30)
обр. М. Щерев
Съпр. вок. гр. сестри Кушлеви и орк. "Балкантон" (1, 2, 5, 6), ЕО (З, 4) Диригент: Д. Ганев (1), Р. Любенов (2), М. Щерев (3), К. Драгнев (4), М. Аладжем (5, 6)
Аранжименти: М. Щерев (З, 5, 6), К. Драгнев (4), Р. Любенов (1, 2)

II страна
ИМА ЛЮБОВ (3.45)
М. Щерев, Кр. Станишев
СТАРАТА БАЩИНА КЪЩА (3.35)
Ал. Йосифов, П. Прокопова
МОЯТ УЧИТЕЛ ПО ПИАНО (4.20)
Р. Любенов, Й. Янков
СТРАШНО Е БЕЗ ОБИЧ НА СВЕТА (3.25)
Т. Русев, Д. Дамянов
ДЖУЛИЯ (3.55)
Е. Димитров, В. Андреев
ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО (3.20)
обр. М. Щерев
Съпр. вок. гр. сестри Кушлеви и орк. "Балкантон" (1, 2, 3, 4, 6), ЕО (5). Диригент: Д. Ганев (2, 4, 6), М. Аладжем (1), Р. Любенов (3), М. Щерев (5)
Аранжименти: М. Щерев (1, 5, 6), К. Драгнев (2), Р. Любенов (3), Т. Русев (4)
melodist / 2017-03-25 22:58:06 / Редакция № 4: 2022-06-06 22:08:19
Изображение
melodist / 2017-03-26 00:25:13
Изображение
melodist / 2017-03-26 00:25:22
Изображение
melodist / 2017-03-25 23:00:45 / Редакция № 1: 2022-04-30 19:53:34
Изображение
ЭМИЛЬ ДИМИТРОВ
I
1. ПРОЩАЙ, МАРИЯ (Э. Димитров, В. Андреев)
2. СТАРЫЙ ЦИРК (А. Заберски, З. Петров)
3. КАК РАНЬШЕ (Э. Димитров, В. Андреев)
4. ИЩУ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ (Ал. Йосифов, П. Матев)
5. ГРУСТНАЯ МАТЬ (Жиро, В. Андреев)
6. ВИНОГРАД (обр. М. Щерева)
Сопр. вок. гр. сестер Кушлевых и орк. „Балкантон" (1, 2, 5, 6), эст. орк. (3, 4).
Дир. : Д. Ганев (1), Р. Любенов (2), М. Щерев (3), К. Драгнев (4), М. Аладжем (5, 6)

II
1. ЕСТЬ ЛЮБОВЬ (М. Щерев, К. Станишев)
2. СТАРЫЙ ОТЦОВСКИЙ ДОМ (Ал. Йосифов, П. Прокопова)
3. МОЙ УЧИТЕЛЬ НА ПИАНИНО (Р. Любенов, И. Янков)
4. СТРАШНО БЕЗ ЛЮБВИ НА СВЕТЕ (Т. Русев, Д. Дамянов)
5. ДЖУЛИЯ (Э. Димитров, В. Андреев)
6. ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО (обр. М. Щерева)
Сопр. вок. гр. сестер Кушлевых и орк. „Балкантон" (1, 2, 3, 4, 6), эстр. орк. (5). Дир.: Д. Ганев (2, 4, 6), М. Аладжем (1), Р. Любенов (3), М. Щерев (5)
melodist / 2017-03-25 23:01:00 / Редакция № 2: 2022-06-06 22:12:16
Изображение
melodist / 2017-03-25 22:58:17 / Редакция № 1: 2017-03-25 22:59:37
Изображение
melodist / 2017-03-25 22:59:45
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:55:10
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:55:17
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:55:36
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:55:47
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:56:00
Изображение
melodist / 2022-04-30 19:56:08
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка