Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
СБОГОМ, МАРИЯ (3.30)
Ем. Димитров, В. Андреев
СТАРИЯТ ЦИРК (4.00)
А. Заберски, 3. Петров
КАКТО ПРЕДИ (3.30)
Е. Димитров, В. Андреев
И ТЪРСЯ ПЪРВАТА ЛЮБОВ (3.15)
Ал. Йосифов, П. Матев
ТЪЖНА МАЙКА (3.40)
Жиро, В. Андреев
ГРОЗДЕ (3.30)
обр. М. Щерев
Съпр. вок. гр. сестри Кушлеви и орк. "Балкантон" (1, 2, 5, 6), ЕО (З, 4) Диригент: Д. Ганев (1), Р. Любенов (2), М. Щерев (3), К. Драгнев (4), М. Аладжем (5, 6)
Аранжименти: М. Щерев (З, 5, 6), К. Драгнев (4), Р. Любенов (1, 2)

II страна
ИМА ЛЮБОВ (3.45)
М. Щерев, Кр. Станишев
СТАРАТА БАЩИНА КЪЩА (3.35)
Ал. Йосифов, П. Прокопова
МОЯТ УЧИТЕЛ ПО ПИАНО (4.20)
Р. Любенов, Й. Янков
СТРАШНО Е БЕЗ ОБИЧ НА СВЕТА (3.25)
Т. Русев, Д. Дамянов
ДЖУЛИЯ (3.55)
Е. Димитров, В. Андреев
ДИЛМАНО, ДИЛБЕРО (3.20)
обр. М. Щерев
Съпр. вок. гр. сестри Кушлеви и орк. "Балкантон" (1, 2, 3, 4, 6), ЕО (5). Диригент: Д. Ганев (2, 4, 6), М. Аладжем (1), Р. Любенов (3), М. Щерев (5)
Аранжименти: М. Щерев (1, 5, 6), К. Драгнев (2), Р. Любенов (3), Т. Русев (4)