Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
1
1 участник има този албум
ВАН 671-673 (3 плочи)
дата на запис: 1965
melodist / 2017-07-18 01:05:29 / Редакция № 3: 2022-04-12 20:37:20
Изображение
ВАН 671
Страна А
Азбука (0.45)
Увод (1.15)
I урок (2.05)
II урок (2.20)
III урок (1.30)
IV урок (2.05)
V урок (1.50)

Страна Б
VI урок (1.35)
VII урок (1.50)
VIII урок (1.40)
IX урок (0.45)
Преговор (6.00)
melodist / 2017-07-18 01:09:25 / Редакция № 3: 2022-04-12 20:31:14
Изображение
ВАН 672
Страна А
Разговор (1.05)
Разговор по картина (0.50)
X урок (1.45)
XI урок (2.05)
XII урок (1.55)
Разговор по картина (1.20)
XIII урок (1.35)

Страна Б
XIV урок (2.05)
Преговор (1.30)
Разговор по картина (1.20)
XV урок (1.10)
XVI урок (2.00)
Диалог (1.00)
melodist / 2017-11-05 23:41:40 / Редакция № 1: 2022-04-12 20:33:39
Изображение
melodist / 2017-11-05 23:41:47
Изображение
ВАН 672
melodist / 2018-07-01 20:30:04
Изображение
melodist / 2018-07-01 20:30:11
Изображение
ВАН 673
Страна А
XVII урок (1.55)
Разговор по картина (1.15)
XVIII урок (1.45)
XIX урок (1.55)
XX урок (1.55)

Страна Б
XXI урок (2.40)
XXII урок (3.20)
XXIII урок (2.00)
Разговор по картина (1.05)
Общ преговор (1.55)
melodist / 2018-07-01 20:30:23 / Редакция № 1: 2022-04-12 20:36:02
Изображение
melodist / 2018-07-01 20:30:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка