Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
ВАН 672
Страна А
Разговор (1.05)
Разговор по картина (0.50)
X урок (1.45)
XI урок (2.05)
XII урок (1.55)
Разговор по картина (1.20)
XIII урок (1.35)

Страна Б
XIV урок (2.05)
Преговор (1.30)
Разговор по картина (1.20)
XV урок (1.10)
XVI урок (2.00)
Диалог (1.00)