Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
ВАН 673
Страна А
XVII урок (1.55)
Разговор по картина (1.15)
XVIII урок (1.45)
XIX урок (1.55)
XX урок (1.55)

Страна Б
XXI урок (2.40)
XXII урок (3.20)
XXIII урок (2.00)
Разговор по картина (1.05)
Общ преговор (1.55)