Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Сините канарчета (Фиорино) - изп. М. Косева и Н. Томов, с орк., дир. Д. Ганев (3.35)
Южен ритъм - танго от Йос. Цанков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.00)
Христина - мамбо от Земерфелд, изп. орк., дир. Д. Ганев (2.45)
Тригодишна мъка - муз. П. Бояджиев, текст Ив. Генов, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. Хр. Вучков (2.50)

Страна Б
Амедия Луц - танго (Е. Донато) - изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.25)
В лодката сами - муз. Ж. Леви, т. Ив. Милчев - изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов (3.10)
Когато се завърнеш - румба от Йос. Цанков - изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.05)
История на една любов - муз. Апшарон - изп. орк. на Държ. сатир. театър, дир. Д. Ганев (2.45)