Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
14
4
4 участника имат този албум
139
melodist / 2017-03-20 01:37:59 / Редакция № 1: 2017-06-14 17:17:39
Изображение
Страна А
Сините канарчета (Фиорино) - изп. М. Косева и Н. Томов, с орк., дир. Д. Ганев (3.35)
Южен ритъм - танго от Йос. Цанков, изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.00)
Христина - мамбо от Земерфелд, изп. орк., дир. Д. Ганев (2.45)
Тригодишна мъка - муз. П. Бояджиев, текст Ив. Генов, изп. Ирина Чмихова с орк., дир. Хр. Вучков (2.50)

Страна Б
Амедия Луц - танго (Е. Донато) - изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.25)
В лодката сами - муз. Ж. Леви, т. Ив. Милчев - изп. Ирина Чмихова с орк., дир. В. Стефанов (3.10)
Когато се завърнеш - румба от Йос. Цанков - изп. орк., дир. Ем. Георгиев (3.05)
История на една любов - муз. Апшарон - изп. орк. на Държ. сатир. театър, дир. Д. Ганев (2.45)
melodist / 2017-03-20 01:39:30 / Редакция № 1: 2022-06-06 21:03:03
Изображение
melodist / 2017-10-29 00:54:25
Изображение
melodist / 2017-10-29 00:54:34
Изображение
Andrey L. / 2017-11-01 11:40:22
Изображение
potrebitel_11 / 2017-11-07 11:59:54 / Редакция № 1: 2017-11-07 12:00:15
Изображение
potrebitel_11 / 2017-11-07 12:00:00 / Редакция № 1: 2017-11-07 12:00:28
Изображение
А
1. Голубые канарейки (Фиорино) - исп. М. Косева и Н. Томов с орк., дир. Д. Ганев
2. Южный ритм (Иос. Цанков) - исп. танцевальный оркестр, дир. Эм. Георгиев
3. Христина (Зомерфельд) - исп. танцевальный орк., дир. Д. Ганев
4. Тоска трехлетняя (муз. П. Бояджиева, сл. Ив. Генова) - исп. Ир. Чмыхова с орк., дир. Хр. Вучков

Б
1. А медия луц (Э. Донато) - исп. танцевальный оркестр, дир. Эм. Георгиев
2. В лодке мы одни (муз. Ж. Леви, сл. Ив. Милчева) - исп. Ир. Чмыхова с орк., дир. В. Стефанов
3. Когда вернешься (Иос. Цанков) - исп. танцевальный орк., дир. Эм. Георгиев
4. История одной любви (Апшарон) - исп. ОГСТ, дир. Д. Ганев
Andrey L. / 2017-10-15 19:10:59 / Редакция № 3: 2022-06-06 21:03:20
Изображение
Andrey L. / 2017-10-15 19:11:14 / Редакция № 1: 2017-10-16 10:51:35
Изображение
Руски език !
bobi124 / 2018-02-09 18:21:24
Изображение
Руски език !
bobi124 / 2018-02-09 18:22:17
Изображение
melodist / 2018-07-31 21:02:46
Изображение
melodist / 2018-07-31 21:02:58
Изображение
A
1.The blue canaries (Fiorino), M. Kosseva and N. Tomov sing to the accompaniment of an orchestra, conductor D. Ganev
2. Southern rhythm (J. Tsankov), played by a dance orchestra, conductor E. Georgiev
3. Christina, (Sommerfield), played by a dance orchestra, conductor D. Ganev
4. Three years of pain (music by P. Boyadjiev, lyric by I. Genov), Irina Chmihova sings to the accompaniment of an orchestra, conductor H. Vouchkov

B
1. A media luz (E. Donato), played by a dance orchestra, conductor E. Georgiev
2. Alone in the boat (music by J. Levy, lyric by I. Milchev), Irina Chmihova sings to the accompaniment of an orchestra, conductor V. Stephanov
3. When you return (J. Tsankov), played by a dance orchestra, conductor E. Georgiev
4. The Story of a love (Apsharon), played by the orchestra of the State Satirical Theatre, conductor D. Ganev
melodist / 2020-02-15 23:36:58 / Редакция № 2: 2022-06-06 21:07:47
Изображение
melodist / 2020-02-15 23:37:10
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка