Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Дим. Полянов:
1. Срутените кумири (8.10)
2. Дървото на смъртта (2.15)
3. Стрелочник (1.15)
Изпълнява Кирил Попов

Страна Б
Веселин Андреев:
Балада за комуниста (1.40)
Изп. Стефан Гецов
Сашка (8.45)
Изп. Домна Ганева