Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
2
2 участника имат този албум
227
melodist / 2017-03-20 23:30:45 / Редакция № 3: 2022-06-28 22:12:12
Изображение
Страна А
Дим. Полянов:
1. Срутените кумири (8.10)
2. Дървото на смъртта (2.15)
3. Стрелочник (1.15)
Изпълнява Кирил Попов

Страна Б
Веселин Андреев:
Балада за комуниста (1.40)
Изп. Стефан Гецов
Сашка (8.45)
Изп. Домна Ганева
melodist / 2017-03-20 23:30:55 / Редакция № 3: 2022-04-11 22:06:49
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-11-23 15:21:50
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 14:08:38
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 14:08:43
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка