Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Съмнение (М. Глинка) — 5.05
Аз пак съм сам (С. Рахманинов) — 2.00
На музиката (Фр. Шуберт) — 3.30

Страна Б
Романс (П. Чайковски) — 4.05
Сън (С. Рахманинов) — 1.25
Старият ефрейтор (Ал. Даргомижски) — 4.40

Съпр. на пиано Зл. Мишакова (1—6) и чело - П. Дойчинов (1, 4)