Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
9
1
1 участник има този албум
192
melodist / 2017-03-20 22:05:46 / Редакция № 6: 2023-10-07 21:37:06
Изображение
Страна А
Съмнение (М. Глинка) — 5.05
Аз пак съм сам (С. Рахманинов) — 2.00
На музиката (Фр. Шуберт) — 3.30

Страна Б
Романс (П. Чайковски) — 4.05
Сън (С. Рахманинов) — 1.25
Старият ефрейтор (Ал. Даргомижски) — 4.40

Съпр. на пиано Зл. Мишакова (1—6) и чело - П. Дойчинов (1, 4)
melodist / 2017-03-20 22:06:10 / Редакция № 2: 2023-11-12 15:52:26
Изображение
Руски език:
А) Сомнение (М. Глинка) аккомп. на фортепиано З. Мишакова и на виолончели П. Дойчинов
Я опять одинок (С. Рахманинов) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
На музыке (Ф. Шуберт) аккомп. на фортепиано З. Мишакова

В) Романс (П. Чайковский) аккомп. на фортепиано З. Мишакова и на виолончели П. Дойчинов
Сон (С. Рахманинов) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
Старый ефрейтор (А. Даргомыжский) аккомп. на фортепиано З. Мишакова
melodist / 2017-06-07 23:59:20 / Редакция № 1: 2017-11-11 21:17:06
Изображение
melodist / 2023-10-07 21:37:36 / Редакция № 1: 2023-10-07 21:37:59
Изображение
melodist / 2018-05-17 01:49:14
Изображение
melodist / 2018-05-17 01:49:26
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:19
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:26
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:37
Изображение
melodist / 2019-03-30 02:17:44
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка