Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А.
Мисли и афоризми
Е. Фурман. Принципен подход — 5.05
Ев. Петров. Проклет въпрос — 6.50
Анекдоти — 6.50
Изп. Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Константин Коцев

Страна Б —23.40
Много ли акъл трябва
Все си е магаре
Владиката и свинаря
На кого да вярва
Жена може ли да пази тайна
Владиката запопил магаре
Ще му се чуе гласа
Женски инат
Белята в торбата
Кой ще яде, кой ще работи
Манго и рибаря
Нека са ми десет
Нови обувки
Дърварят и гражданинът
Много научил
Бързо спечелил, бързо загубил
Изп. Стоянка Мутафова, Константин Коцев, Никола Анастасов, Григор Вачков, Татяна Лолова