Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВТА 10358
дата на запис: издание 1979 г.
melodist / 2017-04-20 20:08:50 / Редакция № 8: 2022-07-11 21:48:47
Изображение
Страна А.
Мисли и афоризми
Е. Фурман. Принципен подход — 5.05
Ев. Петров. Проклет въпрос — 6.50
Анекдоти — 6.50
Изп. Георги Калоянчев, Татяна Лолова, Константин Коцев

Страна Б —23.40
Много ли акъл трябва
Все си е магаре
Владиката и свинаря
На кого да вярва
Жена може ли да пази тайна
Владиката запопил магаре
Ще му се чуе гласа
Женски инат
Белята в торбата
Кой ще яде, кой ще работи
Манго и рибаря
Нека са ми десет
Нови обувки
Дърварят и гражданинът
Много научил
Бързо спечелил, бързо загубил
Изп. Стоянка Мутафова, Константин Коцев, Никола Анастасов, Григор Вачков, Татяна Лолова
melodist / 2017-07-19 17:25:10 / Редакция № 5: 2022-10-18 23:01:05
Изображение
melodist / 2019-02-14 21:43:13
Изображение
melodist / 2019-02-14 21:43:21
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка