Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
2
2 участника имат този албум
ВЕН 663
melodist / 2017-07-24 17:32:55 / Редакция № 2: 2019-07-29 00:07:07
Изображение
Балет на пиленцата из "Картини от една изложба" (Мусоргски - Равел) изп. СДФ, дир.С. Попов
Хор на ловците из 3 д. на оп. "Вълшебният стрелец" (Вебер) изп. хор "Гусла" със СОБРТ, дир. Р. Райчев
Летете гълъби (Дунаевски) изп. хор "Бодра смяна" с акомп. пиано Л. Бочева, дир. Б. Бочев
Хей поле широко (партизанска песен) изп. Г. Пинджурова с орк.
Руски танц - изп. орк. нар. инстр. на анс. "Пятницки"
Барабанчик (Кабалевски) - изп. Дж. Ганева - пиано
Клоуни (Кабалевски) - изп. Дж. Ганева - пиано
Валс (Чайковски) - изп. Дж. Ганева - пиано
Пеесн на чучулигата (Чайковски) - изп. Дж. Ганева - пиано
Хоро на джуджетата (Григ) - изп. Дж. Ганева - пиано
Влак (П. Хаджиев) - изп. К. Ганев - пиано
Полка (Глинка) изп. Дж. Ганева - пиано
На шейната (Бордкиевич) изп. Дж. Ганева - пиано
Светулки (П. Хаджиев) изп. К. Ганев - пиано
В пещерата (П. Хаджиев) изп. К. Ганев - пиано
Бронзовото прасенце (Бордкиевич) изп. Дж. Ганева - пиано
melodist / 2017-07-24 17:38:22 / Редакция № 1: 2019-07-29 00:07:18
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка