Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
1
1 участник има този албум
ВЕН 643
melodist / 2017-07-24 12:30:40 / Редакция № 3: 2020-11-07 17:40:10
Изображение
Каква мома видях, мамо (Ем. Манолов) изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Св. Обретенов
Девойче (Д. Христов) изп. Л. Барева
Ръченица (Д. Христов) изп. БХК "Св. Обретенов", дир. Д. Русков
Ария на Гергана из едноименната оп. (Маестро Г. Атанасов) изп. Т. Сколуфанова с орк.
Песен за утрешните космонавти (П. Хаджиев) изп. групата "Детска песен" при РС
Хор на войниците из оп. "Фауст" (Ш. Гуно) изп. хор "Гусла" и СОБРТ, дир. Р. Райчев
Гълъбите гукат (Г. Димитров) изп. БХК "Св. Обретенов"

Воювай за светъл живот (В. Райчев) изп. АПБРТ, дир. М. Милков
Ситно хоро (Ас. Карастоянов) изп. АПБРТ
Младежки марш (Ас. Карастоянов) изп. АПБРТ
Ръченица из "Младежка танцова сюита" (П, Хаджиев) изп. СОБРТ, дир. Вл. Симеонов
Гавот (Ж. Люли) изп. К. Костов - флейта

Записите са подбрани и одобрени от МНП
melodist / 2017-07-24 12:35:11 / Редакция № 3: 2020-11-07 17:40:34
Изображение
melodist / 2020-11-07 17:39:33
Изображение
melodist / 2020-11-07 17:39:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка