Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
3
3 участника имат този албум
ВТМ 6339
melodist / 2017-04-14 20:30:05 / Редакция № 2: 2022-07-06 15:37:57
Изображение
I страна
Ла, ла, ла, ла (Пол) — 2.40
Нещата, които си казахме днес (Ленън, Мак Картни) — 3.00
изп. Клиф Ричард

II страна
О, слънце, грей (Колър, б. т. М. Спасов) — 3.30
изп. Маргарита Градева и вок. гр., съпр. орк., дир. Н. Куюмджиев
Особен урок, песен из едноименния филм (Фр. Лей, б. т. Д. Керелезов) — 2.10
изп. Нели Жекова, съпровожда оркестър
melodist / 2017-04-15 22:32:06 / Редакция № 1: 2022-07-06 15:39:48
Изображение
melodist / 2022-07-06 15:42:18
Изображение
melodist / 2022-07-06 15:42:26
Изображение
melodist / 2022-07-06 15:37:27
Изображение
I
Ля, ля, ля, ля (Поль)
исп. КЛИФ РИЧАРД
То, что мы сказали друг другу сегодня (Ленэн, Мак Картни)
исп. КЛИФ РИЧАРД

II
О, солнце, сияй (Колэр, болг. сл. М. Спасова)
исп. МАРГАРИТА ГРАДЕВА и вок. группа, аккомп. орк., дир. Н. Куюмджиев
Своеобразный урок, песня из одноименного фильма (муз. Ф. Лей, болг. сл. Д. Керелезова)
исп. НЕЛЛИ ЖЕКОВА под аккомп. орк.
melodist / 2022-07-06 15:37:36 / Редакция № 1: 2022-07-06 15:41:43
Изображение
melodist / 2017-04-14 20:30:33
Изображение
melodist / 2017-04-14 20:30:39
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка