Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВКА 476, ВОА 477, ВОА 478 (3 плочи)
melodist / 2017-03-22 19:47:58 / Редакция № 1: 2017-06-14 22:08:54
Изображение
Къде си ти, звездичке?: песня от Модест Мусоргски / със съпровод. на пиано
Нощ: песня от Модест Мусоргски / със съпровод. на пиано
Хопак: песня от Модест Мусоргски / със съпровод. оркестър
Приспивна: песня от Модест Мусоргски: из цикъл "Песни и танци на смъртта" / със съпровод. оркестър
Серенада: песня от Модест Мусоргски: из цикъл "Песни и танци на смъртта" / със съпровод. оркестър
На долу по Питерска: руска народна песен / със съпровод хор и орк. от балалайки
Нощ: руска народна песен / със съпровод на хор
Легенда за дванадесетте разбойника: руска народна песен / със съпровод на хор
Масленица: руска народна песен / обр. Серов; със съпровод хор и орк. от балалайки
Прощавай, радост: руска народна песен / със съпровод на хор, хор и орк. от балалайки и пиано

Мусоргски. Монолог на Пимен: откьси из оп. "Борис Годунов" / съпровождат хор и оркестр
Мусоргски. Песен на Варлаам: откьси из оп. "Борис Годунов" / съпровождат хор и оркестр
Мусоргски.Прощаването и смъртта на Борис: откьси из оп. "Борис Годунов" / съпровождат хор и оркестр
Верди, Д. Ария на крал Филип: из оп. "Дон Карлос"
Верди, Д. Ария: из оперы "Атила"
Гуно, Ш.Рондо на Мефистофел: из оп."Фауст"
Бойто. Ария на Мефистофел: из оперы "Мефистофел" / съпровождат хор и оркестър

Глинка, М. Нощен преглед,
Глинка, М. Съмнение,
Чайковский. Детска песничка
Чайковский. Отново самотен както преди.
Римский-Корсаков, Н.По хълмовете на Грузия.
Римский-Корсаков, Н. Пророк.
Съдба: песня от С. Рахманинова: опус 21 № 1.
Так е хубаво: песня от С. Рахманинова: опус 21 № 7.
Вчера се срещнахме: песня от С. Рахманинова: опус 26 № 13.
Откъс из Алфред дьо Мюсе: песня от С. Рахманинова: опус 21 № 6.
Не пей, красавице: песня от С. Рахманинова: опус 4 № 4
melodist / 2017-03-22 19:49:38
Изображение
Книгата
melodist / 2017-03-22 19:49:51
Изображение
melodist / 2017-03-22 19:50:00
Изображение
melodist / 2017-03-22 19:50:07
Изображение
melodist / 2017-03-22 19:50:14
Изображение
melodist / 2017-03-22 19:50:21
Изображение
melodist / 2017-03-22 19:50:35
Изображение
ВОА 477
melodist / 2018-05-21 16:58:39 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:59:26
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:58:46 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:59:45
Изображение
ВКА 478
melodist / 2018-05-21 16:58:57 / Редакция № 1: 2018-05-21 16:59:57
Изображение
melodist / 2018-05-21 16:59:08 / Редакция № 1: 2018-05-21 17:00:10
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка