Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1953 г., в. "Радиопреглед"
melodist / 2022-07-10 22:41:30
 
В публикацията са упоменати следващи плочи:
"Войнишка походна песен" (м. Ас. Карастоянов) - 1363
"Походна песен" (м. Г. Димитров) - 1370
"Мечтите на боеца" (м. Г. Златев-Черкин) - ???
"На границата" (м. Ал. Райчев) - ???
"Лирична песен" (м. Г. Златев-Черкин) - 1371
"Да браним мира" (м. Ал. Райчев) - ???
"Бди боец" (м. П. Хаджиев) - ???
"Авиационна песен" (м. Г. Димитров) - 1370
"Кавалерийска задявка" (м. Г. Димитров) - ???
"Матроска песен" (м. Св. Обретенов) - 1367
"Гонят се бели вълни" (П. Хаджиев) - ???
melodist / 2022-07-30 23:12:30
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv