Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
1. Събота вечер (Д. Василев) - Лили Иванова (3.55)
2. Южен ритъм (танго) - танцов оркестър (3.00)
3. Старите песни (Д. Василев) - Маргрета Николова (4.00)
4. Любовта на юнгата (В. Петкова) - Мария Косева (2.40)
5. Когато луната изплува (Д. Точев) - Мими Николова (3.00)
6. Целуни ме (Й. Цанков) - Маргрета Николова (3.40)
7. Керванът - изп. ЕО "Оптимисти" (3.30)
Съпр. орк. "Балкантон" (1, 4), ЕОБРТ (3, 6), ДЕО (5), дир. Д. Ганев (1, 4, 5), Ем. Георгиев (2), Г. Робев (3), М. Левиев (6), Б. Сакеларов (7)

II
1. Птици мои (Д. Василев) - Маргрета Николова (3.35)
2. Приказка (В. Ханчев) - Георги Кордов (3.45)
3. Море на младостта (Д. Василев) - Лили Иванова (4.05)
4. Оня вятър от първата среща (П. Матев) - Маргрета Николова (2.30)
5. Танго фантазия - изп. ЕОБРТ (3.40)
6. Сребърната гривна (Д. Василев) - Маргрета Николова (3.55)
7. Мое безумно сърце (Д. Василев) - Маргарита Димитрова (3.15)
Съпр. ЕОБРТ (1), ДЕО (2), орк. "Балкантон" (3, 4, 7), СГНС (6), дир. М. Левиев (1), Ем. Георгиев (2, 5, 6), Д. Ганев (3, 4, 7)