Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
Пробуждане. Слънчева утрин — 7.00

II
Денят, залез и изгрев — 5.45

(м. Симо Лазаров)

Изп. Симо Лазаров - синтезайзери