Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Към темата РУСКА МУЗИКА
Плочите са предназначени за подпомагане на музикално-възпитателната дейност на комсомолските дружества.
Във всяка плоча от комплекта се съдържат цели или откъси от музикални произведения, които ще послужат за илюстриране на теми из историята на музиката и някои въпроси от теорията на музиката, както и портрети на отделни изтъкнати представители на тоновото изкуство.
Те могат да бъдат използувани в кръжоците по музика, клубовете на младите приятели на музиката, музикални лектории и вечери, посветени на отделни композитори.