Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I страна
Песен за България / м. и ар. Д. Николов; текст Св. Шапкарев; изпълнява ВИГ "Кукери" (2.15)
Учудена песен / м. и ар. С. Младенов; текст К. Гончев; изпълняват В. Бъчварова и Хр. Петров; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (2.40)
Димитровградски спомен / м. и ар. С. Русинов, текст Г. Бакалов; изпълняват И. Алайкова и П. Чернев; съпровожда оркестър Балкантон, диригент Н. Трошанов (3.15)
За да живееш / З. Попова; текст Ив. Пейчев; аранжимент Д. Бояджиев; изпълнява Б. Гуджунов; съпровожда Естраден оркестър Младост при Главно управление на строителните войски, диригент М. Аладжем (3.00)
Една мечта / м. и ар. Т. Русев; текст Ал. Михайлов; изпълнява М. Чаушев; съпровожда Естраден оркестър, диригент Т. Русев (3.25)
Орбити / м. и ар. З. Георгиев; текст К. Гончев; изп. Хр. Петров, съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (2.20)

II страна
Рожен / м. и ар. Д. Пенев; текст Ив. Николов; изпълнява Е. Душанов; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (4.20)
Едно момиче под небето / м. и ар. Я. Миладинов; текст П. Кицов; изпълнява Хр. Кидиков; съпровожда Естраден оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент Я. Миладинов (2.50)
Майко свобода / З. Георгиев; текст Ив. Бориславов; изпълнява В. Бъчварова; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (2.00)
Спомен / Ал. Йосифов; текст Д. Точев; аранжимент К. Драгнев; съпровожда Естраден оркестър при Комитета за телевизия и радио, диригент В. Казасян (3.05)
От Москва до Чили / Р. Бояджиев; текст Лъч. Еленков; изпълнява А. Ангелов; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (2.35)
Добруджа / Х. Николов; текст С. Манолов; аранжимент О. Киров; изпълнява Хр. Петров; съпровожда Естраден оркестър, диригент З. Георгиев (3.40)