Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
I
Пролетни стъпки (м. и т. Ив. Кутиков, Н. Захариева) — 2.45
Съпр. "София", дир. Д. Симеонов

II
Куклата (б. т. Н. Захариева, Ив. Кутиков) — 2.35
Съпр. "Балкантон", дир. Н. Трошанов