Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А
Георги Димитров за главните периоди в историята на партията — 1.25
Тесносоциалистическият период — 13.25
Партията и войнишкото въстание — 3.50

Страна Б
Партията в комунистическия интернационал — 7.00
Партията и Септемврийското въстание — 1.15
Новият, болшевишкият курс на Партията — 2.00
Партията — организатор на въоружената съпротива 1941-1944 гг. — 9.35