Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
А: 1. Право хоро - изп. К. Колев и Б. Карлов, акордеони с орк.
2. Четворно хоро - изп. орк., рък. К. Колев
3. Гердемско хоро - изп. П. Радев - кларинет и Ив. Кирев - акордеон с орк.
4. Лудо хоро - изп. духов орк., дир. Вл. Недков

В:1. Криво садовско хоро - изп. П. Радев - кларинет и Ив. Кирев - акордеон с орк.
2. Лазарница - изп. орк., рък. К. Колев
3. Бряговска ръченица - изп. Първомайската група
4. Граовско хоро - изп. групата на Б. Карлов