Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Страна А — 20.30
Димитър Благоев. Из "Що е социализъм и има ли той почва у нас" (За класите на капиталисти и работници в България)
Димитър Благоев. Из "Българската социалистическа партия" (За работническата класа в България)
Димитър Благоев. Из "Принос към историята на социализма в България" (За Бузлуджанския конгрес през 1981 г.)
Тодор Живков. Из "Умът, съвестта и честта на класата и народа". Реч по случай 80-годишнината от основаването на революционна марксическа партия в България (1 август 1971 г.)
Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V конгрес на партията (За влиянието на Великата октомврийска революция)
Тодор Живков. Из Октомврийската революция и историческата съдба на българския народ.
Георги Димитров. Из "От поражение към победа" (За транспортната стачка пред 1919 г.)
Георги Димитров. Из "Единният фронт" и буржоазната реакция (За характера на фашизма)

СТрана Б — 20.10
Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V конгрес на партията (За Септемврийското народно антифашистско въстание през 1923 г.)
Васил Коларов, Георги Димитров. Из "Отворено писмо до работниците и селяните в България"
Тодор Живков. Из "Септемврийското въстание през 1923 г. - първото в света антифашистко въстание"
Георги Димитров. Из "Заключителна реч през Лайпцигския съд"
Георги Димитров. "Директива до Главния щаб на паризанските войски, 27 август 1944 г."
Георги Димитров. Из "Политически отчет на ЦК на БРП(к) пред V конгрес на партията". За Девето септемврийско въстание

Текста четат артистите: Кирил Янев, Петър Гюров, Васил Стойчев и Любомир Митрополитски