Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
ВКА 20124
melodist / 2023-11-12 16:05:37
Страна А
1. Тройка (обр. Пламен Маслев) — 4.44
2. Вдоль по Питерской (обр. Иван Маслев) — 2.36
3. Степь да степь кругом (обр. Пламен Маслев) — 4.00
4. Ех, Настасья (обр. Пламен Маслев) — 2.15
5. Выхожу один я на дорогу (обр. Иван Маслев) — 5.36

Страна В
1. Дубинушка (обр. Иван Маслев) — 5.03
2. Ей, ухнем (обр. Пламен Маслев) — 4.12
3. Взяв би я бандуру (обр. Иван Маслев) — 3.33
4. Стенька Разин (обр. Иван Маслев) — 6.09

Солист Сабин Марков - баритон, съпр. мандолинен оркестър, диригент Иван Маслев
melodist / 2023-11-12 16:09:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка