Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
ВКА 12546
дата на запис: 1989
melodist / 2022-06-30 18:22:47 / Редакция № 1: 2022-06-30 18:22:54
Страна А
1. Севдана (Георги Златев-Черкин) — 5.10
2. Песен и шега (Парашкев Хаджиев) — 3.45
3. Соната за соло цигулка (Марин Големинов) — 10.15
Съпр. на пиано Л. Байнова (1), Е. Миндизова (2)

Страна В
1. Жетварски припев и хоро (Георги Златев-Черкин) — 5.10
2. Поема за цигулка и оркестър (Ернест Шосон) — 15.35
Съпр. на пиано Л. Байнова (1), СОБТР, дир. Васил Стефанов (2)
melodist / 2022-06-30 18:28:54 / Редакция № 1: 2022-06-30 18:34:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка