Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
3
3 участника имат този албум
183
melodist / 2017-03-20 21:29:47 / Редакция № 1: 2017-06-14 18:30:29
Изображение
A1 Вчера беше неделя - муз. И. Шлитте, пее Влад Рубеш
2 Дап, Дап, Дап - муз. П. Боровец, пее Влад Рубеш
3 Венецианска вечер - муз. Влад Рубеш
4 Някой те обича - пее Вл. Рубеш

B1 Блус за тебе - муз. И. Сухи, пее Влад Рубеш
2 Шивач, шапкар, обущар - муз. Новотни - Рубеш, пее Влад Рубеш
3 Нещо малко - муз. Ян Паточка
4 Веч е утро - пее Влад Рубеш
melodist / 2017-03-20 21:30:19
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-11-08 16:47:59 / Редакция № 1: 2017-11-08 16:49:38
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-11-08 16:50:25 / Редакция № 1: 2017-11-08 16:52:37
Изображение
Руски език:
А1. Вчера было воскресенте - И. Шлитте
2. Дап, дап, дап - П. Боровец
3. Венецианский вечер - Вл. Рубеш
4. Кто-то тебя любит

В1. Блюз для тебя - И. Сухи
2. Портной, шапочник, сапожник - Новотни - Рубеш
3. Немножечко чего-то - Ян Паточка
4. Уже рассвело
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-11-08 16:52:53 / Редакция № 2: 2017-11-11 21:10:18
Изображение
melodist / 2017-11-08 22:09:20
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-09-21 11:49:08 / Редакция № 1: 2022-09-21 11:54:39
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-09-21 11:48:54 / Редакция № 1: 2022-09-21 11:55:17
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка