Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1
1 участник има този албум
1803
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-31 11:14:29 / Редакция № 2: 2017-08-31 11:15:00
Изображение
Горе на Балкана / Ах, другари (нар. песни) - изп. Йордан Гемеджиев с орк., дир. Хр. Тодоров
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-08-31 11:14:33 / Редакция № 2: 2017-08-31 11:43:21
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка