Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВЕА 12544
дата на запис: издание 1989 г.
melodist / 2017-07-28 20:06:50 / Редакция № 6: 2022-06-24 15:38:44
Изображение
Страна А
1. Изказване на Б. Бочев - Документален запис от Златния фонд на БР — 3.27
2. Родино мила (Б. Тричков) — 3.10
3. Заспала ли си, Неранзо (Д. Христов, Р. Стоянов) — 1.35
4. Комар бег се женеше (т. нар., обр. Д. Динев) — 1.30
5. Посмали манго (Г. Димитров, А. Босев) - солист Пл. Радев — 2.05
6. Люлки, вейки, полюлейки (обр. Ф. Кутев, т. нар.) — 1.30
7. Ружо, бяла Ружа (обр. Хр. Тодоров, соло английски рог М. Узунов) — 3.00
8. Облаче (Д. Петков, Н. Зидаров) — 1.30
9. Акварел (Т. Попов, Н. Зидаров) — 2.13
10. Младежка пролетна (Т. Попов, Ив. Радоев) — 2.00

Страна В
1. Вечерен звън (обр. В. Соколов, т. нар.) — 3.30
2. Звънчета (М. Анцев, Л. Н. Толстой) — 1.55
3. Скворците долетяха (И. Дунаевски, М. Матусовски) — 2.55
4. Мои пиленца (Г. Гюсейнли, Т. Муталибов) - солистка Т. Генова — 2.03
5. Летете гълъби (И. Дунаевски, М. Матусовски) — 2.20
6. Лунна светлина (Кл. Дебюси, обр. Т. Попов) — 4.10
7. Люлчина песен (В. А. Моцарт - Б. Флиис, т. Ф. В. Готер) - солистка Кр. Жанева — 2.30
8. Репетиция за концерт (В. А. Моцарт) - солистка Т. Генова — 3.32

Изпълнява хор "Бодра смяна". Диригент - Бончо Бочев. Съпровожда на пиано - Лиляна Бочева
Записите са от "Златния фонд" и фонотеката на БР

касета ВЕМС 7443
melodist / 2017-07-28 20:13:24 / Редакция № 7: 2022-02-13 17:36:05
Изображение
melodist / 2019-06-22 20:46:11
Изображение
melodist / 2019-06-22 20:46:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка