Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
6
4
4 участника имат този албум
167
melodist / 2017-03-20 20:30:06 / Редакция № 3: 2022-06-10 01:22:35
Изображение
А
1. В Нуево Ларедо (Мур - Хайк), изп. М. Косева и М. Койнова с орк., дир. Димитър Ганев (3.15)
2. Концертно танго (Емил Георгиев), изп. танцов оркестър, дир. Емил Георгиев (3.25)
3. Съкварталци (Петър Ступел, т. Радой Ралин), изп. вок.квартет "Армейска песен" с орк., дир. Емил Георгиев (2.30)
4. Вълшебна мелодия (Ал. Норд), изп. танцов оркестър, дир. Димитър Ганев (2.50)

Б
1. Цигани - мамбо (Х. Жиро), изп. ОДСТ, дир. Ж. Леви (5.10)
2. Виж каква луна (Фр. Бускальоне), изп. Димитър Йосифов, съпр. орк., дир. Димитър Ганев (2.30)
3. Звездна нощ (Атанас Бояджиев), изп. танцов оркестър, дир. Емил Георгиев (2.45)
4. Когато едно момиче плаче (Г. Начински), изп. П. Макрой с орк., дир. Димитър Ганев (2.30)
melodist / 2022-06-10 01:18:19 / Редакция № 2: 2022-06-10 01:22:45
Изображение
А
1. В Нуево Ларедо - Мур-Гаик, исп. М. Косева и М. Койнова с орк., дир. Д. Ганев
2. Концертное танго - Эм. Георгиев, исп. танцевальный орк., дир. Эм. Георгиев
3. Из одного квартала - муз. П. Ступеля, сл. Р. Ралина, исп. вок. квартет "Армейская песня" с орк., дир. Эм. Георгиев
4. Волшебная меподия - Ал. Норд, исп. танцевальный орк., дир. Д. Ганев

Б
1. Цыгане - Х. Жиро, исп. ОГСТ, дир. Ж. Леви
2. Посмотри луна какая - Фр. Бускальоне, исп. Д. Иосифов с орк., дир. Д. Ганев
3. Звездная ночь - Ат. Бояджиев, исп. танцевальный орк., дир. Эм. Георгиев
4. Когда девушка плачет - Начинский, исп. П. Макрой с орк., дир. Д. Ганев
melodist / 2022-06-10 01:21:34 / Редакция № 1: 2022-06-10 01:22:19
Изображение
melodist / 2017-03-20 20:34:14 / Редакция № 3: 2022-06-10 01:22:09
Изображение
Andrey L. / 2018-05-11 23:44:23
Изображение
Andrey L. / 2018-05-11 23:44:38
Изображение
Andrey L. / 2018-05-11 23:44:55 / Редакция № 1: 2018-05-14 22:45:54
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка