Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
ВЕА 12533
melodist / 2017-07-25 17:01:46 / Редакция № 1: 2017-08-29 19:46:20
Страна А
1. Родна земя (м. Морис Аладжем, т. Тодор Анастасов, ар. Александър Александров) — 3.27
2. Какъв да стана (м. Христо Танчев, т. Петя Йорданова, ар. Евгени Платов) — 1.12
3. Моят дядо (м. Иван Пеев, т. Елисавета Михайлова, ар. Гавраил Витанов) — 2.27
4. Герой (м. Тончо Русев, т. Елисавета Михайлова, ар. Гавраил Витанов) — 1.40
5. Песен за компютъра (м. Георги Костов, т. Лозан Такев, ар. Гавраил Витанов), сол. Сашко Караманев — 1.58
6. Детски герой (м. Христо Танчев, т. Тончо Василев, ар. Евгени Платов) — 2.25
7. Вундеркинд (м. Георги Костов, т. Лозан Такев, ар. Гавраил Витанов), сол. Сашко Караманев — 1.55
8. Песен за лятото (м. Иван Пеев, м. Методи Христов, ар. Гавраил Витанов), сол. Милена Марева — 2.04
9. Школска стряха (м. Александър Йосифов, т. Димитър Михайлов, ар. Гавраил Витанов) — 1.56
10. Песен за таланта (м. Тончо Русев, т. Ангелина Жекова, ар. Гавраил Витанов), сол. Рени Зарева и Иван Балсамаджиев — 2.14
ДВГ "Алени пламъчета", диригент Гавраил Витанов. Съпр. ВИС "Атлас" и компютърна техника - Ал. Александров и Е. Платов

Страна Б
1. Мечта (м. Морис Аладжем, т. Ангелина Жекова, ар. Александър Александров), сол. Рени Зарева — 2.09
2. Студентски неволи (м. Тодор Филков, т. Владимир Априлов, ар. Александър Александров), сол. Иван Балсамаджиев — 2.52
3. Спортен живот (м. Александър Александров, т. Георги Константинов, ар. Александър Александров), сол. Рени Зарева — 3.19
4. Винаги готов (м. Гавраил Витанов, т. Владимир Априлов, ар. Александър Александров), сол. Иван Балсамаджиев — 3.35
5. Урок по зоология (м. Гавраил Витанов, т. Лозан Такев, ар. Гавраил Витанов), сол. Рени Зарева и Иван Балсамаджиев — 3.00
6. Попътен вятър (м. Митко Щерев, т. Александър Петров, ар. Александър Александров), сол. Иван Балсамаджиев — 3.38
7. Когато порасна (м. Гавраил Витанов, т. Лозан Такев, ар. Гавраил Витанов), сол. Рени Зарева и Иван Балсамаджиев — 2.58
ДВГ "Алени пламъчета", дир. Гавраил Витанов. Съпр. ВИС "Атлас" и компютърна техника - Ал. Александров и Е. Платов

касета ВЕМС 7446
melodist / 2022-02-13 16:35:17 / Редакция № 4: 2022-06-02 14:54:28
Изображение
Песни, посветени на Родината, другарството, училището, семейството, ще открием в новата програма, съставена от автори като Ал. Йосифов, Г. Костов, Т. Русев, М. Аладжем и др.
melodist / 2017-07-25 17:04:32 / Редакция № 1: 2017-07-25 17:04:52
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка