Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3
3 участника имат този албум
0166
1961
melodist / 2017-03-20 20:29:02 / Редакция № 3: 2022-10-17 00:40:49
Изображение
Рапсодия (В. Стоянов) изп. ДСОБРТ, дир. В. Стефанов
Пет скици за струнен оркестър (М. Големинов) изп. девически стр. орк., дир. В. Стефанов

Увод и танци из оп. "Момчил" (Л. Пипков) изп. ДСОБРТ, дир. М. Ангелов
Младежка танцова сюита (П. Хаджиев) изп. ДСОБРТ, дир. В. Стефанов

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ - крупен български съвременен композитор, роден през 1902 г. в Шумен (Коларовград) е завършил музкалното си образование в София и Виена. От 1937 г. е професор по композиция и муз. форми в Консерваторията, а сега и неин ректор.
РАПСОДИЯТА е бодро, свежо и оптимистично симфонично произведение с подчертан народностен характер, изградено с виртуозна композиционна техника, но достъпно и разбираемо за най-широките слушателските среди. Още след създаването й през 1958 година Рапсодията от Веселин Стоянов влезе в репертоара не само на всички наши, но и на редица чужди симфонически оркестри.
МАРИН ГОЛЕМИНОВ е изтъкнат български съвременен композитор. Роден е през 1908 година в Кюстендил. Завършил е Музикалната академия в София, след което специализира в Париж при Венсан д'Енди в Скола Канторум, а по-късно в Мюнхен. От 1934 г. Големинов е професор по оркестрация и композиция в Консерваторията.
ПЕТ СКИЦИ ЗА СТРУНЕН ОРКЕСТЪР е една от често изпълняваните творби на Големинов. Написана е напълно в духа на българското народно звукотворчество, с много вкус и е предназначена за масовия слушател.
ЛЮБОМИР ПИПКОВ е бележит български съвременен композитор. Роден е през 1904 г. в Ловеч. Получил е музикалната си подготовка в Париж - Екол нормал дьо музик, като ученик на Пол Дюка. Създал е много голямо творчество в почти всички области на музикално изкуство. Характерно за творчеството на Пипков е неговата идейна насоченост.
УВОД И ТАНЦИ ИЗ ОПЕРАТА "МОМЧИЛ" са спечелили широка популярност като симфонично произведение и звучат извънредно често на концертните подиуми. Това се дължи на достъпния музикален език, и дълбоката връзка с народното творчество и подчертаната емоционалност на произведението.
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ е плодовит български композитор, който работи предимно в областта на оперното и оперетното творчество. Роден е през 1912 г. в София в семейството на оперен диригент. След като завърша Музкалната академия в София, специализира последователно в Прага, Виена и Берлин. Музика на Хаджиев се отличава с достъпност и много добро професионално умение.
МЛАДЕЖКА ТАНЦОВА СЮИТА е популярно симфонично произведение на Парашкев Хаджиев, написано в духа на народните песни и танци със светъл и оптимистичен характер.
melodist / 2017-03-20 20:29:27 / Редакция № 3: 2017-10-23 01:00:00
Изображение
melodist / 2023-04-15 23:14:52 / Редакция № 1: 2023-04-15 23:15:14
Изображение
melodist / 2023-04-15 23:14:59
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка