Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
ВЕН 661
melodist / 2017-07-24 16:35:21 / Редакция № 1: 2018-02-14 23:51:42
Пролетна песен (Ц. Кюи) изп. групата "Детска песен" при РС с квартет "Аврамов"
Дълъг Тодоран (Св. Обретенов) изп. В. Дамянов, на рояла П. Ступел
Сварила баба чорбица (Св. Обретенов) изп. В. Дамянов, акомп. П. Ступел
Снежинки (Т. Попов) изп. групата "Детска песен", акомп. В. Баева, дир.М. Терзиева
Песен за утришните космонавти (П. Хаджиев) изп. групата "Детска песен"
Вършачката (М. Петрова) изп. групата "Детска песен"
Вълчо (Попатенко) изп. М. Панайотова, акомп. В. Баева
Весело овчарче (П. Хаджиев) изп. групата "Детска песен" с орк. АПБРТ, дир. М. Ангелов
Где е България (т. Ив. Вазов) изп. групата "Детска песен" с орк. АПБРТ, дир.М. Ангелов
Блести морето (П. Хаджиев) изп. хор "Бодра смяна", дир. Б. Бочев
Спи ти, мой юнак (Таубер) изп. Г. Пинджурова
Синьото влакче (К. Илиев, т. Л. Милева) изп. детски хор при БРТ, дир. Хр. Недялков
Месечко ясен (Ив. Маринов, Н. Николов) изп. детски хор при БРТ, дир. Хр. Недялков
Майски балони (Хр. Недялков, т. Л. Даскалова) изп. детски хор при БРТ, сол. В. Попов, Т. Николовски, Д. Димов, дир. авторът
Гайдар (Св. Обретенов) изп. хор "Бодра смяна", дир. Б. Бочев
Лека нощ (Кабалевски) изп. детски хор с Московска държ. филхармония, дир. авторът
melodist / 2017-07-24 16:44:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка