Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
1
1 участник има този албум
ВЕН 660
melodist / 2017-07-24 16:29:53 / Редакция № 1: 2018-02-14 23:51:33
Детска полка (Гостакович) изп. инстр. трио - Палиен, Стайчев, Пенчев
Полета на бръмбара (Н. Римски-Корсаков) - изп. Т. Янкова - пиано
Пчелата (Шуберт) изп. М. Герасимова - виола, съпр. Ел. Арнаудова
Марш (Прокофиев) изп. Л. Енчева - пиано
Гоненица (Шуман) изп. Л. Енчева - пиано
Болната кукла (Чайковски) изп. Дж. Ганева - пиано
Кукувичката (Дакен) изп. Дж. Ганева - пиано
Пролетно шумолене (Щраус) изп. орк.
Смелият конник (Шуман) изп. Дж. Ганева - пиано
По хубавия син Дунав (Щраус) изп. орк.
Куку - валс, изп. естр. орк., дир. Ем. Георгиев
Кортенска ръченица - изп. Садовският нар. оркестър
Трите пъти - изп. Ст. Величков-кавал с орк. нар. инстр., дир. К.Колев
melodist / 2017-07-24 16:34:35 / Редакция № 1: 2021-05-03 11:04:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка