Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Няма обложка
1
ВЕН 659
melodist / 2017-07-24 16:19:04 / Редакция № 1: 2018-02-14 23:51:25
Ежко-Бежко (Св. Обретенов, т. Л. Станчев) изп. групата "Детска песен", акомп. на пиано В. Баева, дир. М. Терзиева
Лисана (Попатенко) изп. М. Драгмнева, акомп. на пиано В. Баева
Ванчо-запитванчо (Островски, т. З. Петрова, превод Д. Светлин) - изп. групата "Детска песен", сол. М. Панайотова, акомп. на пиано В. Баева, дир. М. Терзиева
Гайда (Д. Христов) изп. групата "Детска песен", акомп. Сер. Дятчин, дир. М. Милков
Мъничко овчарче (Б. Тричков) изп. Г. Пинджурова, акомп. Г. Костов
Летят самолети (Александров) изп. групата "Детска песен", акомп. В. Баева, рък. М. Терзиева
На мостчето (Филипенко) изп. групата "Детска песен", акомп. В. Баева, рък. М. Терзиева
Приспивна песен (Моцарт-Флис) изп. хор "Бодра смяна", акомп. пиано Л. Бочева, дир. Б. Бочев
Марш на дървените войници (Чайковски) изп. Дж. Ганева - пиано
Нова година (Хр. Недялков, т. В. Паспалеева) изп. детски хор при БРТ, акомп. за пиано Н. Хлебарова, дир.авторът
Мартеничко моя (П. Хаджиев) изп. групата "Детска песен". акомп. на пиано В. Баева, рък. М. Терзиева
Първи май (П. Ступел) изп. групата "Детска песен". акомп. на пиано В. Баева
Октомврийска песен (Попатенко) изп. групата "Детска песен". акомп. на пиано В. Баева
Шейна (Л. Пипков) изп. авторът на пиано
Гъдуларче (В. Стоянов) изп. на пиано авторът
Ръченица (В. Стоянов) изп. на пиано авторът
Весело пътуване (В. Стоянов) изп. на пиано авторът
Тръганхме към планината (Св. Обретенов) изп. Л. Обретенова - пиано
Оловните войници (П. Хаджиев) изп. К. Ганев - пиано
Магаренцето с двуколката (П. Хаджиев) изп. К. Ганев - пиано
Музикална кутийка (Лядов) изп. Т. Янкова - пиано
melodist / 2017-07-24 16:28:37
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка