Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
ВЕН 652
melodist / 2017-07-24 14:36:54 / Редакция № 4: 2022-11-09 01:47:03
Изображение
Страна А. Песни по литературни произведения — хайдушки народни песни
1. Заплакала е гората — изп. Й. Караиванов с орк., дир. К. Колев
2. Мануш войвода — изп. Г. Пинджурова с орк., дир. К. Колев
3. Страхил войвода — изп. Й. Гемеджиев с орк., дир. Хр. Тодоров

Страна Б. Песни по литературни произведения — героични народни песни
1. Седнал е Марко — изп. Ан. Михайлова с нар. орк., дир. Б. Петров
2. Мома войвода — изп. Ат. Тодорова с мал. орк., рък. К. Колев
3. Партизан за бой се стяга — изп. мъжки хор със СОБРТ, дир. В. Стефанов
4. Гъста е мъгла паднала — изп. АНПБРТ, дир. Б. Петров
5. Ех, Балкан, ти роден наш — изп. Г. Пинджурова с орк., дир. Хр. Тодоров

Записите са подбрани и одобрени от МНО
melodist / 2017-07-24 15:11:34 / Редакция № 3: 2022-04-22 10:37:37
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка