Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
1
1 участник има този албум
ВЕН 645
melodist / 2017-07-24 12:39:38 / Редакция № 1: 2022-04-21 23:27:20
Изображение
Мазурка в до диез минор (Фр. Шопен) изп. Е. Бехар - пиано
Ноктюрно в до минор (Фр. Шопен) изп. Юри Буков - пиано
Севдана (Г. Златев-Черкин) изп. Н. Симеонова - цигулка, съпр. Л. Байнова - пиано
Лезгинка из балета "Гаяне" (А. Хачатурян) изп. орк. на Ленинградския театър "Киров", дир. Хайкин
Хопак из балета "Гаяне" (А. Хачатурян) изп. орк. на Ленинградския театър "Киров", дир. Хайкин
Казачок (украйнски нар. танц) изп. орк. народни инстр. при Украйнското радио
Нестинарско хоро (М. Големинов) изп. ДРО, дир. авторът
Прелюд № 1 (Св. Обретенов) изп. П. Пелишек - пиано
melodist / 2017-07-24 12:42:33 / Редакция № 1: 2022-04-21 23:27:43
Изображение
elindikov@abv.bg / 2022-02-07 14:46:32
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка