Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
4
2
2 участника имат този албум
0165
melodist / 2017-03-20 20:27:44 / Редакция № 5: 2022-09-24 17:57:39
Г. Телеман - Соната за флейта и стр. орк. в ла миньор - Хр. Владовски - флейта
Й. С. Бах -Концерт за цигулка и орк. ла миньор №1 - Дина Шнайдерман - цигулка.

Съпр. ДСОБРТ (1), камерен оркестър (2), дир. В. Стефанов
melodist / 2017-03-20 20:28:08
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 13:55:37
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 13:55:42
Изображение
elindikov@abv.bg / 2024-03-22 13:55:47
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка