Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
3
3 участника имат този албум
ВТА 1183
дата на запис: 1970
melodist / 2017-03-25 01:40:24 / Редакция № 3: 2022-05-22 00:01:54
Изображение
Страна I
1. Малка къща всред полето - Св. Русинов, М. Спасов (3.40)
Изп. Маргрета Николова и Георги Кордов
2. Целуни ме - Чивжевски, б. т. Д. Керелезов (2.35)
Изп. Каролина Карлова
3. Стела - Е. Димитров (3.05)
Изп. Давид Александър Винтер
4. Свърши се - Канфора, б. т. М. Спасов (3.40)
Изп. Богдана Карадочева
5. Елеонора - б. т. Н. Захариева (2.45)
Изп. Борислав Грънчаров
6. Любили сме - А. Бояджиев, Б. Гудев (4.25)
Изп. Маргрета Николова и Петър Петров
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян (1, 2, 4), съпр. орк. "Балкантон", дир. Д. Ганев (5, 6)

Страна II
1. Шепа от първия сняг - *** (2.15)
Изп. Боян Иванов с вок. квартет "До-ре-ми-фа"
2. Зум, зум - Канфора (2.55)
Изп. Маргарита Радинска
3. Стар албум - Дейвис, б. т. П. Цанков (2.35)
Изп. вок.-инстр. състав "Щурците"
4. Човек от сняг - А. Заберски, Б. Гудев (2.20)
Изп. Маргарита Радинска
5. Когато отиваш там при другия - Е. Димитров (3.30)
Изп. Емил Димитров
6. Вечно ще те чакам (3.30)
Изп. Мария Михайлова и Георги Рафаилов
Съпр. ЕОБРТ, дир. В. Казасян (1), орк. "София" (2, 4)
melodist / 2017-03-25 01:40:54 / Редакция № 4: 2022-05-22 00:01:23
Изображение
melodist / 2017-03-25 01:41:06
Изображение
melodist / 2017-03-25 01:41:15
Изображение
melodist / 2018-07-01 20:11:32 / Редакция № 1: 2018-07-01 20:12:09
Изображение
melodist / 2018-07-01 20:11:39 / Редакция № 1: 2018-07-01 20:12:37
Изображение
melodist / 2022-05-22 23:53:25 / Редакция № 1: 2022-05-22 23:54:02
Изображение
melodist / 2022-05-22 23:53:38 / Редакция № 1: 2022-05-22 23:54:36
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка