Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
7
3
3 участника имат този албум
159, ВНА 159
melodist / 2017-03-20 20:00:06 / Редакция № 4: 2023-03-24 20:00:11
Изображение
Траклист на плоча 10" (159)
Страна А : 1. Калина вода налива / Изп. В. Стоянова с орк.; Диригент Ив. Кирев ;
2. Я дойди, либе, я дойди / Изп. М. Морарова с орк.; Диригент К. Колев ;
3. Ясното слънце грее в небето / Обр. Г. Бояджиев; Изп. АНПРС ; Диригент Б. Петров ;
4. Българе глава дигнали / Изп. С. Попсавов с орк.; Диригент К. Колев

Страна Б : 1. Горице ле, Яно / Изп. Я. Танева с орк.; Диригент Ив. Кирев ;
2. Застанало слънце насред небо / Изп. Р. Божилова с орк.; Диригент Ив. Кирев ;
3. Огреяла месечинка / Изп. Ив. Пановски с орк.; Диригент Хр. Тодоров ;
4. Защим ми е мене да живам / Изп. сестри Кушлеви с орк.; Диригент К. Колев.


Траклист на голяма плоча (ВНА 159)
А1 Янкин брат Янки думаше - С. Кънчева, съпр. орк.
2 Калина вода налива - В. Стоянова, съпр. орк., рък. Ив. Кирев
3 Я дойди, либе, я дойди - М. Морарова, съпр. орк., дир. К. Колев,
4 Деля звеноводката - П. Захариева, съпр. орк.,
5 От мен ти изин, юначе - Н. Хвойнева, съпр. орк.,
6 Севдано ле, либе ле - Р. Божилова, съпр орк.,
7 Чие е това момиче - К. Каменов, съпр. орк.

B1 Горице ле, Яно - Янка Танева, съпр. орк., рък. Иван Кирев,
2 Българе глава дигнали - Сава Попсавов, съпр. орк., дир. К. Колев,
3 Застанало слънце насред небо - Р. Божилова, съпр. орк., рък. Ив. Кирев,
4 Огреяла месечинка - Ив. Пановски, съпр. орк., дир. Хр. Тодоров,
5 Добър ви вечер, другари - Соня Кънчева, съпр. орк.,
6 Защим ми е мене да живам - Сестри Кушлеви, съпр. орк., дир. К. Колев
larryweiner / 2017-09-28 21:07:51 / Редакция № 2: 2017-11-10 01:15:20
Изображение
melodist / 2017-09-28 21:32:28
Изображение
melodist / 2017-09-28 21:32:42
Изображение
potrebitel_11 / 2017-09-07 16:45:31 / Редакция № 1: 2017-09-07 16:45:55
Изображение
potrebitel_11 / 2017-09-07 16:45:38 / Редакция № 1: 2017-09-07 16:46:13
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 05:51:29
Изображение
larryweiner / 2017-09-11 05:51:42
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка