Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
1
1 участник има този албум
ВТТтM 1026
1992
melodist / 2017-05-04 23:29:48 / Редакция № 7: 2021-04-09 23:08:13
Изображение
Страна А
1. Песничка за преселване на душите / текст 0:28, муз. 2:15
2. Песен за рахванлия кон / текст 1:32, муз. 2:28
3. Онзи, който не е стрелял / текст 1:46, муз. 2:43
общо: 11:12

Страна В
1. Песен от името на микрофона / текст 0:22, муз. 4:00
2. За състезателя на дълъг скок / текст 0:06, муз. 1:52
3. Инструкция преди заминаването / текст 0:08, муз. 4:50
общо: 11:18
melodist / 2017-05-04 23:29:56 / Редакция № 3: 2022-04-19 22:10:33
Изображение
melodist / 2017-05-05 00:35:54 / Редакция № 1: 2017-05-05 00:36:09
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка