Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВКА 1064
дата на запис: 1970
melodist / 2017-03-24 21:30:33 / Редакция № 3: 2022-08-12 17:34:24
Изображение
I страна
Струнен квартет оп. 59 № 2 в ми миньор
3. Allegretto (7.40)
4. Finale. Presto (5.45)

II страна
Струнен квартет оп. 59 № 1 във фа мажор
1. Allegro (11.00)
2. Allegretto vivace e sempre scherzando (8.40)
3. Adagfio molto e mesto (10.45)
4. Theme russe. Allegro (6.15)

Квартет "Димов": Димо Димов - цигулка, Александър Томов - цигулка, Димитър Чиликов - виола, Димитър Козев - виолончело
melodist / 2017-03-24 21:30:40 / Редакция № 3: 2022-08-12 17:37:48
Изображение
melodist / 2017-03-24 21:35:31
Изображение
melodist / 2017-03-24 21:35:40
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка