Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВРА 1009
melodist / 2017-03-24 16:15:45 / Редакция № 5: 2023-04-10 21:49:12
Либрето Емил Видлички
Изп. Хр. Бъчваров - Алеко, Д. Попова - Елена, Д. Шишманова - Зорница, М. Босев - Крайски, В. Даскалов - Аркашка, Л. Кисьова - Констанца, Ив. Казанджиев - Савичката, Ем. Пенчев - Славейков, Ст. Атанасов - Цанов, Ал. Пулев - Хирев.

Оперно-симф. оркестър при БРТ, дир. Виктор Райчев
melodist / 2017-07-18 14:26:15 / Редакция № 1: 2018-09-22 20:54:03
Изображение
melodist / 2023-04-10 21:48:42 / Редакция № 1: 2023-04-10 21:49:36
Изображение
melodist / 2023-04-10 21:48:47 / Редакция № 1: 2023-04-10 21:49:56
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка