Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
ВАА 979
1988, дата на запис: 1987
melodist / 2017-03-24 10:45:19 / Редакция № 6: 2022-06-29 00:37:12
Изображение
Страна А
1. Защо побеждават варварите (из „За божието управление" от Салвиан Марсилски, V век), изпълнява Кирил Янев (1.55)
2. Крал Хлодвиг обединява франките (из „Църковна история на франките" от Григорий Турски, V век), изпълнява Ириней Константинов (3.35)
3. Обединението на източните славяни (из „Началната руска летопис — Повест временых лет", XI—XII век), изпълнява Мариус Донкин (3.00)
4. Покръстването на русите (из „Началната руска летопис"), изпълнява Ириней Константинов (2.05)
5. Из имуществения опис на един германски манастир през X век, изпълнява Мариус Донкин (2.30)
6. Песен на шивачките, изпълнява Кирил Янев (2.02)
7. Из инструкция до инквизиционните трибунали, изпълнява Мариус Донкин (2.07)
8. По кървавия „път господен" (из „Йерусалимска история" от Фулхерий Шаргърски, XII век) , изпълнява Ириней Константинов (2.05)
9. Вероломството на изплашения крал (из анонимната хроника на абатството „Света Мария" в Йорк, XIV век), изпълнява Кирил Янев (3.35)
10. Чешки народни сатири, изпълнява Кирил Янев (1.55)

Страна В
1. Битката на Чудското езеро (из „Симеоновския летопис", XVII век), изпълнява Ириней Константинов (2.25)
2. Краят на Византия (из разказа на руския очевидец Нестор Искандер), изпълнява Мариус Донкин (2.37)
3. Чудесата на Китай (из книгата на Марко Поло „Милионът", XIV век), изпълнява Кирил Янев (2.55)
4. Трите съсловия на феодалното общество (из поема на епископ Адалберон, X век), изпълнява Мариус Донкин (2.05)
5. Из „Завещание" от Франсоа Вийон, XV век, изпълнява Кирил Янев (1.50)
6. Франческо Петрарка — „Да бъдеш поразен", изпълнява Кирил Янев (1.40)
7. Новите господари на „Новия свят", изпълнява Ириней Константинов (2.30)
8. Из тезисите на Мартин Лутер, изпълнява Мариус Донкин (2.00)
9. Манифест на Томас Мюнцер към мансфелдските миньори по време на Великата селска война в Германия, изпълнява Ириней Константинов (1.40)
10. Една английска манифактура, изпълнява Кирил Янев (2.10)
11. Източникът на всички злини, изпълняват Мариус Донкин и Ириней Константинов (2.40)

Автор на композицията — Георги Гавраилов
Музикално оформление — Васил Маринов
Режисьор — Георги Аврамов
Тонрежисьор — Митя Колева
Тоноператор — Андро Галев
melodist / 2017-03-24 10:45:40 / Редакция № 4: 2022-04-17 00:40:07
Изображение
melodist / 2022-03-20 13:00:30
Изображение
melodist / 2022-03-20 13:00:45
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка