Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
2
2 участника имат този албум
ВАА 978
1988, дата на запис: 1987
melodist / 2017-03-24 10:44:21 / Редакция № 6: 2022-10-25 22:53:20
Изображение
Страна А — 24.00
Приказка за търговеца и демона
Приказка за трите ябълки
Багдадският търговец

Страна Б — 23.50
Медният град
Приказка за Синдбад Мореплавателя

Изпълнява —Славка Славова
Сценарий — Йорданка Чакърова; муз. оформление — Пламен Петров; режисьор — Георги Аврамов
Тонрежисьор — Митя Колева. Тоноператор — Андро Галев
melodist / 2017-03-24 10:44:42 / Редакция № 3: 2022-04-17 00:30:39
Изображение
melodist / 2021-07-11 15:03:11
Изображение
melodist / 2021-07-11 15:03:20
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка