Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
ВТА 11473
1985, дата на запис: 1984
melodist / 2017-04-29 23:05:46 / Редакция № 7: 2023-01-06 20:35:50
Изображение
Страна А
Градът (муз. С. Лазаров) — 19.00
части: 1. Спомени; 2. Момчета; 3. Улици, хора; 4. Движения; 5. Небе; 6. Отражения

Страна В
Бягай, обичам те (муз. Ал. Йосифов) — 6.06
От мелодия към мелодия II (муз. Ив. Калчинов - Т. Русев - М. Аладжем - Ив. Пеев) — 9.30
Привидно спокойствие (муз. С. Лазаров) — 2.24
melodist / 2017-04-29 23:05:51 / Редакция № 2: 2022-05-14 19:03:51
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-09-21 16:04:14
Изображение
melodist / 2020-03-09 00:28:22
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка