Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
3
3 участника имат този албум
ВХА 11408
дата на запис: издание 1984 г.
melodist / 2017-04-29 21:33:39 / Редакция № 5: 2022-07-01 00:16:27
Ас. Карастоянов. Елaтe, хиляди младежи. Текст Ив. Бурин. Изп. АП при Радио София. - Ал. Йосифов. Бригадирски марш. Текст Вл. Башев. Изп. Хайдушка песен с орк. - Ас. Карастоянов. Да строим. Текст Ив. Бурин. Изп. АП при Радио София. — Бригадирско хоро. Текст нар. Изп. Хайдушка песен с орк. Дир. М. Милков. - Т. Попов. Свири, хармонико. Текст В. Ханчев. Изп. БХК „Светослав Обретенов” и СОБР. Дир. Ст. Рибаров. - П. Хаджиев. Блян. Текст Ив. Бурин. Изп. Женски състав на БХК „Светослав Обретенов" и СОБР. Дир. Г. Робев. - Т. Попов. Бригадирски романс. Текст Кр. Пенев. Изп. АП при Радио София. Солисти Б. Хаджитодорова, Н. Йончева, Хр. Казаков и Д. Николов. Дир. М. Милков. - Ал. Михайлов. Весела бригадирска. Текст Г. Бакалов. Изп. Вок. група Магистрали. - Д. Добрев. Комсомолски марш. Текст Н. Парушев. - Ив. Маринов. В строителен поход. Текст Д. Точев. - Ал. Йосифов. Бригадирска песен. Текст Др. Шопов. Солист Кр. Томов. - Т. Попов. Разтегни, Андрей, акордеона. Текст М. Христов. Солист Г. Кордов. Изп. АП при Радио София. Дир. М. Милков. - Хр. Ковачев. Бригадирски спомен. Текст Г. Бакалов. Изп. Вок. група Магистрали. — Ал. Михайлов. Бригадирска песен. Текст Ст. Станчев. Изп. Група ВМТ.
melodist / 2017-04-29 21:33:46 / Редакция № 1: 2021-07-11 18:59:42
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-13 17:15:13 / Редакция № 1: 2017-10-13 17:15:38
Изображение
georgiyordanov2004@abv.bg / 2017-10-13 17:15:21 / Редакция № 1: 2017-10-13 17:16:06
Изображение
elindikov@abv.bg / 2021-11-28 19:44:32 / Редакция № 1: 2021-12-26 15:41:05
Изображение
elindikov@abv.bg / 2021-11-28 19:44:44
Изображение
elindikov@abv.bg / 2021-11-28 19:44:56 / Редакция № 1: 2021-12-26 15:42:35
Изображение
elindikov@abv.bg / 2021-11-28 19:45:09 / Редакция № 1: 2021-12-26 15:43:03
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка