Плочи от «Балкантон»
Виртуална клавиатура
Форматиране на текста
Нагоре
Русский
English
Вход
Изображение
2
2 участника имат този албум
ВКА 10990
1982, дата на запис: 1982
melodist / 2017-04-28 20:05:44 / Редакция № 8: 2022-10-02 16:55:08
Изображение
I страна
Георги Златев-Черкин — СЕВДАНА
Парашкев Хаджиев — ПЕСЕН И ШЕГА
Марин Големинов — СОНАТА ЗА СОЛО ЦИГУЛКА
1. Балада
2. Скоропоговорка
3. Момини жалби
4. Гъдуларско

II страна
Недялка Симеонова — Георги Златев-Черкин — ЖЕТВАРСКИ ПРИПЕВ И ХОРО
НЕДЯЛКА СИМЕОНОВА - цигулка
Записите са взети от Златния фонд на Българского радио

Димитьр Симеонов — ФАНТАЗИЯ ЗА КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР, ФЛЕЙТА, СОПРАН-САКСОФОН И ПИАНО (в памет на Недялка Симеонова)
1. Allegro (5.00)
2. Andante (6.05)
3. Presto (4.30)
Симеон Щерев — флейта, Емануил Манолов — сопран-саксофон, Ангел Котев — пиано
Оперно-симфоничен оркестьр на Българского радио
Диригент - КАМЕН ГОЛЕМИНОВ

В лицето на Недялка Симеонова българското музикално-изпълнителско изкуство има един от най-изтъкнатите си представители. Нейната огромна по мащаби артистична дейност обхвата близо пет десетилетия — изключително рядко явление в историята на изпълнителскою изкуство, а при виртуозите-цигуларки, може би единственото.
Недялка Симеонова е родена през 1901 г. в семейство на музикант. Първите уроци по цигулка получава от баща си. Изключителното й дарование обуславя бързия напредък и едва 11 годишна изнася самостоятелни концерти. През 1913 г. предприема концертно турне в САЩ, където детето-чудо жъне сензационни успехи. Тук я слушат Изаи, Крайслер и други големи музиканти. В годините на Първата световна война учи в Дрезден при проф. Густав Хавеман и концертира с голям успех в много градове на Германия. През 1921—1923 г. е отново в САЩ, за да усъвършенствува изкуството си при световно известния педагог проф. Леополд Ауер. Под негово ръководство тя израства като артист от голяма класа. Музикалните критици я причисляват към знаменитите цигуларки на онова време — Ерна Рубинщайн и Ерика Морини. След обучението при Ауер концертира в много страни на света. Особено плодотворна е артистичната й дейност в периода след 1944 г. Недялка Симеонова окончателно се установявя в България и отдава всичките си сили за изграждане на музикалната култура на социалистическата ни родина.
Нейното изкуство получава висока оценка при гостуванията й в СССР, Унгария, Чехословакия, ГДР и други страни. От 1946 г. до края на живота си (1959 г.) тя е професор по цигулка в Българската държавна консерватория.
У Недялка Симеонова щастливо се съчетават ярка, пълнокръвна артистична индивидуалност с голямо инструментално майсторство. Нейната бликаща, непосредствена емоционалност, изключително красив и изразителен тон, богато нюансирана и пластично изградена фраза са в услуга на пресъздаване музикалните образи, духа и характера на изпълняваните творби. Недялка Симеонова е виртуоз в най-пълния смисъл на думата и артист с необикновено силно въздействие върху слушателя. В нейния репертоар са застъпени крупни произведения от класиката и романтизма, както и творби на български, съветски и други съвременни композитори, на някои от които тя е първия изпълнител. За високи артистични постижения и заслуги към българската музикална култура Недялка Симеонова е удостоена с Димитровска награда и със званието „Заслужил артист".
Елена Генева
melodist / 2017-04-28 20:06:00 / Редакция № 6: 2022-10-02 17:01:16
Изображение
potrebitel_11 / 2018-02-26 21:33:19 / Редакция № 1: 2018-02-26 21:38:10
Изображение
potrebitel_11 / 2018-02-26 21:33:30 / Редакция № 1: 2018-02-26 21:34:07
 
Коментар
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локален файл
  подсказка